Bởi {0}
logo
Hubei Tongcheng Import and Export Trade Co., Ltd
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Keo Silicone; keo chịu thời tiết; keo kết cấu; bọt polyurethane caulk; keo Epoxy khoảng cách
Thứ tự xếp hạng2 thời gian phản hồi nhanh trong Hệ váchTotal floorspace (77,372㎡)Design-based customizationYears in industry(9)International warehouses(1)